Vedtægter m.v. 
Vedtægter

Vedtægter for Svendborg Havekreds.

Svendborg Havekreds' formål

Svendborg Havekreds er en lokal havekreds under HAVESELSKABET. En forening for alle med haven som interesse.
Her behøver man ikke at være specialist, her kræves ikke trimmede bede og nyslåede plæner. Vi har lige meget plads til perfektionisterne som dem med de mere afslappede haver.
Svendborg Havekreds' formål er:
  • at give inspiration og idéer til din have
  • at formidle gode haveoplevelser
  • at være ramme om hyggeligt samvær omkring haverelaterede emner
  • Vi udbyder blandt andet:
  • Foredrag
  • Kurser
  • Havebesøg
  • Havemarked
  • Udflugter
Bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsesmedlemmer
Formand
Anni Petersen

Walkendorffsvej 70

5700 Svendborg

Mobil: 2538 4693

E-mail: annisiehr@hotmail.com
 

Primære opgaver: Dagsorden til bestyrelsesmøder, godkende/udsende mødereferater, tegne bestyrelsen/ havekredsen, kontakten til andre kredse, PR /sponsoraftaler.

Næstformand
Carsten Andersen

Blåbærvænget 3, Thurø, 5700 Svendborg
Tlf. 2043 8199
E-mail: cand.fuchsia@post.tele.dk

Primære opgaver: Stedfortræder for formanden.

Kasserer
Margit Okholm

Klampenborgvej 2

5700 Svendborg

Mobil: 2441 0434

E-mail: mo@haveselskabet.dk

Primære opgaver: Kasserer, forestå regnskabet, Museumshaven

Bestyrelsesmedlem
Jane Westergaard

Åvangen 17, Kirkeby
5772 Stenstrup
Mobil: 6025 5532
E-mail: jw@kirkebymail.dk

Primære opgaver: Sekretær

Bestyrelsesmedlem
Jørn Nielsen

Gryagervej 35, 5884 Gudme
Mobil: 2553 6558
E-mail: mail@jnkvaeg.dk

Svendborg Havekreds
Bestyrelsesmedlem
Merete Pedersen

Strandvej 117
5762  Vester Skerninge
E-mail: pedersenamp@gmail.com
Mobil: 5153 9216

Hjemmeside, nyhedsbrev, årsprogram

Bestyrelsesmedlem
Inge Quist
Kassererafløser

inge.quist@hotmail.com
Tlf.: 2785 6669


Suppleant
Heidi Kirk Nissen
Presseomtale og annoncering
Mølmarksvej 24
5700 Svendborg
Tlf.: 2980 3480
Mail: hcnisse@gmail.com
Suppleant
Poul Hansen
Trappehavevej 2
5700 Svendborg
Tlf.: 5057 4556
Mail: phtrappe@outlook.dk
Diverse 
Regionalt samarbejde

Svendborg Havekreds indgår i et regionalt samarbejde med

Nye idéer er velkomne

Har du lyst til at bidrage med indlæg, ideer eller kommentarer, skal du være velkommen.
 

Kontakt:
Anni Petersen
Tlf.: 2538 4693

annisiehr@hotmail.com


HAVESELSKABET - Svendborg
Lav din egen hjemmeside med mono.net